Thomas a Kempis

Tokoh kesalehan abad 15 yang patut dikenang adalah Thomas a Kempis (wafat 1471), seorang biarawan yang mengarang buku Mengikuti Jejak Kristus (Imitatio Christi)

Thomas a Kempis menulis dengan gaya aforistik, yakni rumusan tajam,pendek dan mengena, mirip dengan ucapan bapa rohani dari gurun pasir.

Maksudnya supaya diingat, dipertimbangkan dan dibicarakan dalam doa hati dengan Tuhan.

Seluruh buku bernafaskan Kitab Suci dan iman seperti dianut bapa rohani abad keempat

Imitatio Christi menekankan keinsafan akan kesombongan manusia, yang meracuni maksud baiknya

Dampak Imitatio Christi sangat besar pada abad berikutnya, termasuk pada Martin Luther dan St Ignasius dari Loyola

Bahkan pada jaman kita ini, buku Thomas a Kempis tetap dijunjung tinggi dan paling besar sidang pembacanya sesudah Kitab Suci

(Spiritualitas Kristiani – A Heuken SJ)

 

Manuskrip Imitatio Christi

 

Sumber : Wikipedia
%d bloggers like this: